Historisk, litt om laget

En beretning om Arna Turn og Idrettslag.

Arna Turn og Idrettslag er en gammel forening, som ble stiftet i august i 1889. I mange år var turn den eneste grenen i laget men rundt århundreskiftet kom også ski inn som en viktig del av lagets aktivitet. I Vardegga dukket de to hyttene Nor og Fjellhytta opp som et resultat av ivrige lagsmedlemmer som ville til fjells for å stå på ski.

Turngruppa i Arna Turn og Idrettslag var stor noe som gamle bilder fra 1920 og 1930 tallet vitner om. Treningsforholdene var i salen på gamle Samhold, I dag trener vi på Kulturhuset Sentrum, i kombinasjon med treninger på Ytre Arna Skole. Så turngruppa har dessverre ikke så mye bedre treningsforhold i dag, enn de hadde den gangen. Men vi håper dette vil bli bedre med nytt flerbruksanlegg i området, som vi er en pådriver for.

En viktig milepæl for laget ble åpningen av Arna Stadion, denne åpnet tidlig på 1950 tallet. Denne idrettsparken ble til ved at fotballklubben FYK gikk inn i Arna turn, og vi  ble sterke av samarbeidet i denne klubben. Styrkingen av klubben førte også til at det senere på 1950 -tallet vokste frem en liten, men god friidrettsgruppe. Nå kunne man etter hvert se konturene av et fler-idrettslag.

Utover på 1960 tallet dukket også opp en bordtennisklubb, de hadde treningslokaler i «gamle skolen», der hvor man i dag har eldreboliger. Smågrupper har vi hatt flere av oppigjennom tidene, håndball hadde vi både for kvinner og menn på 60 tallet, men å spille på koksgrusen var jo ikke så interessant, etter hvert satt vi kun igjen med et herrelag, som greidde å komme seg innenfor i Bjørnarhallen og det laget var i aktivitet til langt utpå 90 tallet.

På 90 tallet forsvant snøen fra Ytre Arna og skigruppa, som man hadde holdt liv i inntil da.
Den gangen hadde vi både lysløype, og hoppbakke i Ytre Arna. Til slutt forsvant også håndball-gruppa, denne ga seg da ildsjelene forsvant.

Viktige skritt for klubben var åpning av nytt klubbhus, ved Arna stadion. Dette ble til i forbindelse med vårt 100 årsjubileum i 1989. Vi fikk også et garderobeanlegg, som innbyggerne i området bygde på dugnad. I 1972 ble gamle Samhold solgt til Pinsemenigheten og vi gikk inn som interessent i dette bygget, i dag kalles dette Kulturhuset Sentrum.

På slutten av 90 tallet sviktet også rekrutteringen til våre aldersbestemte lag, selv om baneforhold og treningsforhold for våre fotballspillere var de beste, sammenlignet med tidligere. På grunn av dette, så lekte lagene i Arna litt med tanken om en fotballsammenslutning, på tvers av idrettslagene. Høsten 2000 ble dette en realitet. Fotballgruppene i Arna Turn og Idrettslag og Idrettslaget Bjørnar ble slått sammen til et fotballag. Sammen fikk dette laget navnet «Arna-Bjørnar», dette ble et lag som er blant de største i Hordaland fylke. Arna-Bjørnar er en veldrevet organisasjon, og er i dag mer enn 1000 fotballspillere, med et solid støtteapparat i ryggen.

Arna Turn og Idrettslag har ikke lengre hovedansvaret for fotballen, men bruker allianseidrettslaget til dette. Vi inngår i styret av Arna-Bjørnar, med vår egen representant i alliansens ledelse.

Turngruppen

I Arna Turn og idrettslag er det for det meste turngruppen som står igjen som en bauta. Men denne har med årene blitt mindre. Vi strever med å få folk med, både som trenere og styremedlemmer. En del av grunnen er nok at verken garderobe, eller treningsforhold er optimale.

I dag utvikler vi oss til å bli et eiendomsforetak, vi har flere hytter i området. Vi har tidligere restaurert Norhytta som vi, overtok i lag med Vardegga grunneierlag tidlig på 1990 tallet, denne har blitt en suksess. I tillegg til årlige turmarsjer, har vi også åpen hytte hver søndag.

I den senere tid har vi også startet restaurering av den gamle fjellhytten senere, senere også kalt speiderhytten nå har den navnet, Arnahytta. Vi begynner å nærme oss ferdigstillelse på denne også. Hytta ligger vakkert til på toppen av Vardegga, med utsikt langt utover de blå fjorder, på en fin sommerdag, så kan du se langt nordover i Sogn. Det er et håp fra styret, at også denne hytta skal bli et nytt turmål for lagets medlemmer og andre interesserte. På Osterøy kjøpte man den gamle fabrikkhytta fra 1953, dette ble gjort i 2008. Den har også vært under kontinuerlig opprustning etter overtagelsen, og forventes å bli klar for bruk i løpet av 2017. Denne kan også bli et flott turmål med, her blir det mulighet for overnatting, samt flotte tur-muligheter i fjellet.

Vi opprettet også en kickboksing-gruppe for noen år siden, men den vokste seg ut av
Kulturhuset hvor vi hadde treningslokale. De ble fra høsten 2016 en del av Bergen kickboksingklubb.