Gapahuk

Arna Aktiv og Erlend Vågane melder at gapahuken ved Spaakeelva er ferdig. Arna Turn og Idrettslag takkar områdesatsinga, for den innsatsen dei har gjort, saman med oss i dette prosjektet.

Me håpar dette er eit tilskot, som kan koma til nytte, og spre glede til folk i Arna, og nærområda.

Arna Turn og Idrettslag vil takka dei som har vore involvert i ferdigstillelsen av dette bygget.