Arna Stadion

Klubbhuset til  ATIL er plassert på Arna stadion

På Arna Stadion er det 11`er gressbane

Og en 11`er og 5`er kunstgressbane

Vi er glade for at vinteren har sluppet taket og banene er klar til bruk.